Bị 1 gậy bản quyền về nhạc và chủ sở hữu yêu cầu xóa thì có được duyệt kiếm tiền không

Bình luận

2 bình luận

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.